tirsdag den 3. marts 2009

Flere Podcasts :) - Virtuel undervisning den 9.3. 2009

I skal i timen mandag den 9.3. arbejde selv, da 2v har virtuel undervisning.

Med udgangspunkt i jeres arbejde fra sidste uge skal I lave en podcast om "Ausländer in Deutschland".

Jeres arbejde skal som minimum indeholde følgende informationer:
Wer sind sie und woher kommen sie?
Welche Ausbildung und Arbeit haben sie?
Wie leben sie?
Wie denken sie?

I skal desuden perspektivere jeres redegørelse til Muhabbet og hans sang "Deutschland", ligesom det forventes, at I arbejder på at forbedre jeres udtale med udgangspunkt i den feedback, som I fik i forbindelse med jeres sidste podcast. Hvis I har brug for hjælp til at høre, hvordan et ord udtales, så kan I slå det op i denne ordbog, hvor i kan lytte til alle ord: http://dict.leo.org/Ressourcer:

Ausländer in Deutschland

Anzahl der Ausländer in Deutschland nach Herkunftsland

Einwanderer in Deutschland - Wie viele? Wo? Woher?

Türken in Deutschland

Ausbildung und Arbeit

Wie leben sie?

Wie denken sie?


I vil få en karakter for jeres arbejde, som vil tage udgangspunkt i indhold, sproglig korrekthed og udtale. Lydoptagelsen mailes som MP3-fil til mig senest kl. 18.00 den 9.3.


Podcasts - Deutsch schreiben und sprechen!

I skal lave en podcast, som er en lydfil, som optages i programmet Audacity.

Opgaven er individuel og I skal vælge ét af de nedenstående emner. I skal udarbejde et grundigt manuskript, som skal indtales i Audacity og konverteres til en MP3-fil.

Jeres optagelse skal have et omfang af 3-4 minutter. Både manuskript og MP3-fil skal afleveres.

I vil få en karakter for jeres arbejde, der vil blive bedømt på indhold, sproglig korrekthed og udtale samt kreativitet og originalitet.


Emner
1. Vælg en kendt tysk person og lav en mini-biografi over vedkommendes liv.
2. Vælg en tysk musiker eller gruppe og én af deres sange. Lav en præsentation heraf.
3. Vælg en vigtig begivenhed inden for tysk historie og lav et nyhedsindslag herom.
4. Lav en præsentation af dig selv og din familie. Valgfrit emne til dem, der har bedre ideer.


Vejledning til installation og brug af Audacity og Lame-decoder: http://www.hgit.dk/it-vejl.htm
søndag den 25. januar 2009

Præpositioner og repetition af verbernes bøjning

I bedes lave øvelserne i den rækkefølge, som de er anført nedenfor. Husk at anføre jeres navn ved de selvevaluerende øvelser og at trykke ”submit”, når I er færdige.

Emne I: Præpositioner

Øvelse I: Vælg den rigtige præposition (selvevaluerende)

Øvelse II: Sortering af præpositioner

Øvelse III: Præpositioner med akkusativ og dativ

Øvelse IV: Præpositioner med akkusativ eller dativ (selvevaluerende)

Øvelse V: Præpositioner med akkusativ + possessivt pronomen (selvevaluerende)

Øvelse VI: Præpositioner med dativ + possessivt pronomen (selvevaluerende)


Emne II: Repetition af verbernes bøjning

Øvelse I: Skattejagt

Øvelse II: Werden i præsens

Øvelse III: Werden i præteritum

Øvelse IV: Regelmæssige verber i præteritum (selvevaluerende)

Øvelse V: Regelmæssige verber i perfektum (selvevaluerende)

Genus, kasus og præpositioner

Emne 1: Substantivernes genus
Quiz I: Substantivernes genus
Quiz II: Substantivernes genus
Quiz III: Substantivernes Genus (selvevaluerende)

Emne 2: Bestemt og ubestemt artikel
Øvelse I: Ubestemt artikel i akkusativ
Øvelse II: Bestemt artikel i akkusativ
Øvelse III: Bestemt artikel i dativ
Øvelse IV: Hvem vil være millionær?


Emne 3: Præpositioner Start med quizzen om præpositioner fra sidste time:
Quia: Test din viden om præpositioner
Øvelse I: Akkusativpræpositioner
Øvelse II: Dativpræpositioner
Øvelse III: Præpositioner med akkusativ (selvevaluerende)
Øvelse III: Præpositioner med dativ (selvevaluerende)

onsdag den 3. september 2008

Virtuel undervisning den 4.9. for V'eleverne :-)

Kære elever

I forbindelse med jeres vírtuelle undervisning i tysk den 4. september skal I i tysk arbejde med to opgaver, nemlig en grammatikopgave og en tekstopgave.

I kan arbejde alene eller i par, men husk at anføre navn på jeres besvarelse. så det er tydeligt, hvem der arbejder sammen.

Deadline for aflevering af jeres arbejde er kl. 18.00 den 4.9., hvor i skal sende jeres besvarelse til min mailboks.

Husk, at jeg underviser 2y'eleverne i timen, så I kan først få hjælp fra kl. 12.00 - 13.40, hvor I kan komme i kontakt med mig per mail eller via chatten.


Opgave 1: Test i brugen af genus og possessive pronominer

Kom i gang med opgaven ved at klikke på linket. Husk at trykke "submit", når I er færdige, så jeres testresultat registreres. Hvis I ikke er tilfredse med jeres score, kan I tage testen flere gange. Husk blot at registrere jer med det samme navn.

http://www.quia.com/quiz/1470278.html


Opgave 2: Tesktarbejde

I har læst artiklen "So war es mit der Stasi" til i dag, og I skal arbejde med de følgende opgaver. I SKAL lave de to første opgaver, og opgave 3 er til de elever, der bliver hurtigt færdige, og er derfor en Bonusaufgabe.

Aufgabe I: Wortschatz
Übersetze die folgenden Wörter aus dem Text ins Dänische:
Eiskunstlauf-Trainer - Vergangenheit - IM – Spitzel – bespitzeln – schweigen - Schwerverbrecher – Stasi – Fehler – sich schämen – keine Zukunft – verraten – beobachten – mit viel Geld locken – flüchten – sich geschmeichelt fühlen – keine schöne Kindheit haben – ein Außenseiter sein – Zukunft – die Augen aufhalten

Aufgabe II: Ein Referat schreiben
Schreibe jetzt ein Referat des Artikels und verwende (anvend) dabei die übersetzten Wörter. Konstruiere einfache Sätze und schreibe so viel wie möglich.

Aufgabe III: Bonusaufgabe
Wenn du Zeit hast, dann finde im Internet Informationen über die Stasi und schreibe Stichwörter zum Thema auf.